ยินดีต้อนรับสู่การลงทะเบียนของนักเรียนสันป่าตองวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ระบบลงทะเบียนชุมนุมได้ปิดแล้วนีกเรียนที่ยังไม่ได้ลงชุมนุมให้ไปลงที่ ครูอนุสิทธิ์ อาคารโยทวาฑิต เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

กรอกข้อมูล
Username
Password
การลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม
นักเรียนทุกคนต้องลงชุมนุมคนละ 1 ชุมนุม
นักเรียน ม.1/2 - ม.1/4 ม1/6 - ม.1/9 ทุกคน ต้องลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม คนละ 1 รายวิชา
นักเรียน ม.2/1 - ม.2/2 ม2/4 ม.2/6 - ม.2/9 ทุกคน ต้องลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม คนละ 2 รายวิชา
นักเรียน ม.3/4 - ม.3/7 ทุกคน ต้องลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม คนละ 2 รายวิชา
นักเรียน ม.3/8 - ม.3/10 ทุกคน ต้องลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม คนละ 1 รายวิชา
ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. ใส่ USER ที่เป็นเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
2. ใส่ Password ที่เป็นเลขประจำตัวประชาชน แล้วคลิกที่ Submit
3. เลือกวิชาที่ต้องการลงทะเบียน แล้วคลิกที่ คำว่า ลงทะเบียน
4. นักเรียนที่ต้องลงทะเบียนวิชาเพิ่มให้เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และจะปิดการลงทะเบียน ในวันที่ 21 คุลาคม 2561 เวลา 16.00 น.

 

 

 

Copyright © 2017-2018 Mr.Natthaporn Srino Sanpatong Wittayakom school Teacher tel 081-0261614